VIZE METRA

Naší vizí je "Být zdravá církev, která zakládá další církve."

  • Toužíme ukázat lidem na Ježíše. To se týká lidí, kteří Ježíše neznají, ale i těch, kdo ho znají. Ježíš je Bůh a my chceme, aby ho co nejvíc lidí znalo co nejlépe.

  • Usilujeme o to spojovat lidi dohromady. Když otevřete Bibli, nemůžete minout důraz na komunitu. Chceme vytvářet komunitu lidí, která funguje na základech, o nichž se mluví v Bibli.

  • Chceme pokračovat v tomto úsilí i na jiných místech. Cílem není vytvořit jenom hezké prostředí, kde se budeme mít dobře. Rádi bychom, aby lidé i jinde mohli zažít to, co my prožíváme na Metru. Proto chceme pokračovat dál a zakládat další církve.

  • Metro vzniklo v roce 2011 a je součástí Církve Bratrské v Čechách a na Slovensku. Mateřským sborem je CB Maják na Vsetíně

 

NAŠE HODNOTY

Co nás charakterizuje? Jakým způsobem žijeme a jaké zaujímáme jako křesťané postoje? Do čeho investujeme svůj čas, energii a peníze? Věříme tomu, že:

  • Ježíš Kristus je Bůh - věřím, že jje živým Bohem. Ne jen v nějaké abstraktní idee nebo představě, ale jako konkrétní osoba. Ježíš Kristus je ten, kterého respektuji, vnímám Ho za svůj příklad a řídím se tím, co říká.

  • Od té doby, co znám Krista, nechci žít sám pro sebe. Chci žít ve skupině lidí, kteří věří v Ježíše, znají Ho, a mají s Ním osobní vztah. Abych mohl růst a více poznávat Krista, potřebuji kolem sebe další lidi, kteří Ho také znají - abychom se vzájemně povzbuzovali, konfrontovali, ale také radovali.

  • Nechci žít JEN s lidmi, kteří mají na věci stejný názor či stejný pohled na svět. Protože chci, aby se o Ježíši dozvědělo co nejvíce lidí, netajím to, čemu věřím, ale jsem schopen o Něm otevřeně mluvit. Moje víra v Něj se odráží v celém mém životě, ne jen ve chvílích, kdy jsem s ostatními křestany.

  • Bibli vnímám jako knihu, která popisuje, jak si Bůh našel cestu k lidem. Příběh kterého jsem součástí a ke kterému se rád vracím, abych si připomněl kdo je Bůh a co pro mě udělal.

 

Jsme součástí státem uznávané denominace Církev bratrská a mezinárodního networku Crossway Chapel

Jsme také zapojeni do Networku Institut zakládajícího nové církve (zejména na Moravě) pod CB Maják Vsetín.

PROČ METRO?

Metro je tvořeno propojenými stanicemi, které umožňují lidem se posunout a potkat nové lidi. Stejně tak i základem Metra Church Olomouc jsou stanice - skupiny lidí, které společně žijí, tráví spolu volný čas, pomáhají si a poznávají více Boha. Je tu rušno, živo a stále se něco děje přesně jako v metru. Skupin je několik, ale vždy se společně setkáme při společné bohoslužbě, kde chválíme a uctíváme Boha. Chceme vytvářet takové společenství, které by ukazovalo na Boha a zároveň bylo místem, ve kterém je prostor pro povzbuzení a odpočinek.

Čemu věříme?

Společnost v dnešní době vnímá církev jako přežitek. Od lidí zaznívají výroky typu: "Křesťanství je pro slabochy." "Bůh neexistuje." "Každý má svou pravdu." "Možná nad námi něco je, ale nezajímám se o to." "Vidím boha v různých věcech - lidech, různých náboženstvích, vesmíru apod."

Každý z nás se určitě s některým z těchto názorů už setkal. My ale věříme, že církev může být relevantní, křesťanství je stále aktuální a Bůh existuje.

V centru toho všeho je jediná osoba - Ježíš Kristus. Právě on je jednou z nejkontroverznějších postav historie lidstva. Proč? Lidé ho milují, nenávidí, nebo dokonce popírají jeho existenci. My věříme, že Ježíš je Bůh, a že stojí za to ho poznat.